RWE
38,71 EUR

DE0007037129 · Indikasjon · 29.03.2023 21:58:47
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,43 %
1 måned
-3,65 %
Hittil i år
-6,94 %
1 år
+0,77 %
3 år
+67,41 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.