RHEINMETALL
263,00 EUR +0,77 %

DE0007030009 · Indikasjon · 21:59:55
Åpen260,45
Høy263,35
Lav257,85
Close261,00
1 uke
+10,42 %
1 måned
+7,31 %
Hittil i år
+33,60 %
1 år
+34,12 %
3 år
+351,70 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.