RHEINMETALL
245,85 EUR

DE0007030009 · Indikasjon · 26.05.2023 21:59:53
1 uke
-6,27 %
1 måned
-6,77 %
Hittil i år
+24,99 %
1 år
+26,43 %
3 år
+236,97 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.