NEMETSCHEK
57,20 EUR +0,67 %

DE0006452907 · Indikasjon · 14:10:19
Åpen56,70
Høy57,31
Lav0,00
Close56,82
1 uke
-1,22 %
1 måned
-8,74 %
Hittil i år
+21,26 %
1 år
+15,33 %
3 år
-9,27 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.