NEMETSCHEK
87,49 EUR -0,01 %

DE0006452907 · Indikasjon · 21:59:57
Åpen87,32
Høy87,86
Lav87,54
Close87,50
1 uke
+2,14 %
1 måned
+3,86 %
Hittil i år
+13,59 %
1 år
+62,80 %
3 år
+63,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.