NEMETSCHEK |
80,45 EUR +1,32 %

DE0006452907 · Indikasjon · 17:22:45
Åpen79,58
Høy80,90
Lav79,60
Close79,40
1 uke
-7,41 %
1 måned
-10,50 %
Hittil i år
+4,58 %
1 år
+26,73 %
3 år
+36,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.