NEMETSCHEK |
91,40 EUR

DE0006452907 · Indikasjon · 23.05.2024 21:59:12
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,87 %
1 måned
+11,67 %
Hittil i år
+18,67 %
1 år
+26,17 %
3 år
+60,13 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.