NEMETSCHEK
88,12 EUR

DE0006452907 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:32
1 uke
+0,92 %
1 måned
+2,42 %
Hittil i år
+14,41 %
1 år
+65,08 %
3 år
+65,48 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.