NEMETSCHEK |
89,50 EUR -0,56 %

DE0006452907 · Indikasjon · 16:10:21
Åpen90,05
Høy89,45
Lav89,45
Close90,00
1 uke
-4,32 %
1 måned
-1,32 %
Hittil i år
+16,59 %
1 år
+39,35 %
3 år
+23,42 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.