NEMETSCHEK
60,76 EUR +5,71 %

DE0006452907 · Indikasjon · 21:59:56
Åpen58,44
Høy61,04
Lav0,00
Close57,48
1 uke
+1,32 %
1 måned
+13,90 %
Hittil i år
+29,65 %
1 år
-31,92 %
3 år
+41,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.