INDUS HOLDING |
24,03 EUR +4,23 %

DE0006200108 · Indikasjon · 19:28:32
Åpen23,60
Høy23,60
Lav23,55
Close23,05
1 uke
-0,72 %
1 måned
-6,16 %
Hittil i år
+7,27 %
1 år
-2,14 %
3 år
-28,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.