DMG MORI SEIKI
42,30 EUR

DE0005878003 · Indikasjon · 21.03.2023 21:46:08
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,47 %
1 måned
-0,24 %
Hittil i år
+0,95 %
1 år
+1,20 %
3 år
+6,55 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.