GFT TECHNOLOGIES
34,30 EUR -2,00 %

DE0005800601 · Indikasjon · 16:33:49
Åpen34,83
Høy35,50
Lav0,00
Close35,00
1 uke
-0,72 %
1 måned
-13,27 %
Hittil i år
+0,73 %
1 år
-17,65 %
3 år
+367,94 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.