LEONI |
0,02 EUR

DE0005408884 · Indikasjon · 21.08.2023 22:05:05
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-80,55 %
1 måned
-86,94 %
Hittil i år
-99,56 %
1 år
-99,68 %
3 år
-99,60 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.