NEW CHINA LIFE INSURANCE
18,49 HKD +0,48 %

CNE100001922 · Indikasjon · 20:18:10
Åpen18,82
Høy18,91
Lav18,48
Close18,41
1 uke
+0,41 %
1 måned
-2,37 %
Hittil i år
-2,90 %
1 år
-13,59 %
3 år
-23,17 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.