PING AN INSURANCE H |
41,79 HKD -1,41 %

CNE1000003X6 · Indikasjon · 18:32:40
Åpen42,01
Høy41,84
Lav41,84
Close42,39
1 uke
-5,11 %
1 måned
+17,30 %
Hittil i år
+17,88 %
1 år
-19,16 %
3 år
-51,18 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.