AIR CHINA |
6,03 CNY

CNE1000001S0 · Indikasjon · 30.12.2020 09:09:14
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,29 %
1 måned
-3,90 %
Hittil i år
-23,72 %
1 år
-25,51 %
3 år
-36,43 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.