SWISS RE
94,14 CHF

CH0126881561 · +15 Min
1 uke
+0,68 %
1 måned
+10,75 %
Hittil i år
+5,09 %
1 år
+20,23 %
3 år
+36,36 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.