CHUBB |
150,89 USD

CH0044328745 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,43 %
1 måned
-0,43 %
Hittil i år
-3,28 %
1 år
-3,16 %
3 år
+3,18 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.