BB BIOTECH
50,00 CHF

CH0038389992 · +15 Min
1 uke
-4,76 %
1 måned
-8,00 %
Hittil i år
-11,03 %
1 år
-22,72 %
3 år
-4,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.