SONOVA HOLDING |
255,20 CHF

CH0012549785 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,28 %
1 måned
-2,11 %
Hittil i år
-6,18 %
1 år
-12,15 %
3 år
-5,62 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.