ROCHE HOLDING |
255,50 CHF

CH0012032048 · +15 Min
1 uke
+5,01 %
1 måned
+4,93 %
Hittil i år
+4,50 %
1 år
-3,93 %
3 år
-28,29 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.