SMI® |
11.355,90

CH0009980894 · Indikasjon · 12.04.2024 19:59:53
1 uke
-1,17 %
1 måned
-3,54 %
Hittil i år
+2,32 %
1 år
+1,16 %
3 år
+1,79 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.