SMI
10.669,70

CH0009980894 · Indikasjon · 20.03.2023 19:59:50
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,25 %
1 måned
-5,26 %
Hittil i år
-2,43 %
1 år
-12,28 %
3 år
+23,72 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.