SMI
11,492.80

CH0009980894 · Indikasjon · 23.02.2024 22:05:04
1 uke
+1,64 %
1 måned
+3,05 %
Hittil i år
+3,56 %
1 år
+2,18 %
3 år
+8,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.