SMI® |
11.293,50

CH0009980894 · Indikasjon · 19.04.2024 19:59:56
1 uke
-0,70 %
1 måned
-2,49 %
Hittil i år
+1,76 %
1 år
-0,70 %
3 år
+1,10 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.