SWISSCOM |
532,75 CHF +0,38 %

CH0008742519 · +15 Min
Åpen530,75
Høy532,50
Lav528,00
Close530,75
1 uke
+1,14 %
1 måned
+6,79 %
Hittil i år
+3,81 %
1 år
-3,86 %
3 år
-1,36 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.