CANADIAN SOLAR
41,36 USD

CA1366351098 · Indikasjon · 21.03.2023 21:55:38
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,80 %
1 måned
+11,79 %
Hittil i år
+28,72 %
1 år
+16,20 %
3 år
+174,75 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.