CANADIAN SOLAR
21,88 USD

CA1366351098 · Indikasjon · 04.10.2023 21:58:54
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-12,31 %
1 måned
-23,31 %
Hittil i år
-31,90 %
1 år
-43,65 %
3 år
-38,71 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.