BVSP |
128.293,61

+15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,36 %
1 måned
+9,66 %
Hittil i år
+3,25 %
1 år
+3,25 %
3 år
+56,29 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.