VALE 3 |
87,29 BRL

BRVALEACNOR0 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,08 %
1 måned
+11,98 %
Hittil i år
+63,49 %
1 år
+63,78 %
3 år
+117,42 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.