GERDAU |
24,59 BRL

BRGGBRACNPR8 · +15 Min
1 uke
+1,40 %
1 måned
+8,78 %
Hittil i år
+23,05 %
1 år
+23,05 %
3 år
+99,47 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.