EMBRAER
8,61 BRL

BREMBRACNOR4 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,64 %
1 måned
+6,36 %
Hittil i år
-56,41 %
1 år
-56,33 %
3 år
-57,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.