BRF BRASIL FOODS |
22,48 BRL

BRBRFSACNOR8 · +15 Min
1 uke
+0,36 %
1 måned
+2,04 %
Hittil i år
-36,11 %
1 år
-36,11 %
3 år
-38,91 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.