UMICORE |
13,97 EUR

BE0974320526 · Indikasjon · 19.07.2024 21:59:56
1 uke
-1,20 %
1 måned
-3,66 %
Hittil i år
-43,93 %
1 år
-49,46 %
3 år
-72,88 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.