BPOST
4,67 EUR

BE0974268972 · Indikasjon · 01.12.2023 21:59:59
1 uke
-8,39 %
1 måned
-8,16 %
Hittil i år
-5,94 %
1 år
-16,01 %
3 år
-54,77 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.