BPOST
4,54 EUR -0,11 %

BE0974268972 · Indikasjon · 13:53:12
Åpen4,48
Høy4,59
Lav4,46
Close4,54
1 uke
-5,03 %
1 måned
+1,68 %
Hittil i år
-8,66 %
1 år
-19,09 %
3 år
-47,11 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.