BPOST
3,64 EUR

BE0974268972 · Indikasjon · 01.03.2024 21:58:36
1 uke
+3,14 %
1 måned
-4,01 %
Hittil i år
-22,16 %
1 år
-27,86 %
3 år
-60,97 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.