BPOST |
3,38 EUR +1,20 %

BE0974268972 · Indikasjon · 19:49:38
Åpen3,31
Høy3,41
Lav1,68
Close3,34
1 uke
-1,89 %
1 måned
-4,74 %
Hittil i år
-28,10 %
1 år
-14,81 %
3 år
-68,42 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.