TELENET
20,61 EUR -0,29 %

BE0003826436 · Indikasjon · 11:18:12
Åpen20,71
Høy20,79
Lav20,52
Close20,67
1 uke
-2,00 %
1 måned
+41,91 %
Hittil i år
+32,60 %
1 år
-35,26 %
3 år
-29,60 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.