ORANGE BELGIUM |
14,13 EUR 0,00 %

BE0003735496 · Indikasjon · 20:04:45
Åpen13,90
Høy14,26
Lav13,88
Close14,13
1 uke
-1,26 %
1 måned
+13,63 %
Hittil i år
+4,45 %
1 år
-8,21 %
3 år
-36,10 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.