MOBISTAR
15,20 EUR

BE0003735496 · Indikasjon · 31.03.2023 21:59:56
1 uke
+0,73 %
1 måned
-4,40 %
Hittil i år
-11,99 %
1 år
-20,00 %
3 år
-5,24 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.