MOBISTAR
13,85 EUR +1,09 %

BE0003735496 · Indikasjon · 15:04:55
Åpen13,73
Høy13,96
Lav6,85
Close13,70
1 uke
+4,44 %
1 måned
+3,43 %
Hittil i år
-19,57 %
1 år
-18,72 %
3 år
+0,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.