MOBISTAR
13,44 EUR

BE0003735496 · Indikasjon · 01.12.2023 21:59:43
1 uke
-3,38 %
1 måned
-1,54 %
Hittil i år
-22,18 %
1 år
-20,94 %
3 år
-16,31 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.