MOBISTAR
13,71 EUR

BE0003735496 · Indikasjon · 04.10.2023 20:55:36
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,58 %
1 måned
+2,47 %
Hittil i år
-20,61 %
1 år
-19,82 %
3 år
-1,22 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.