KINGSGATE
1,19 AUD

AU000000KCN1 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:55
1 uke
+1,49 %
1 måned
-8,91 %
Hittil i år
-30,10 %
1 år
-26,37 %
3 år
+36,29 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.