KINGSGATE
1,76 AUD -2,66 %

AU000000KCN1 · Indikasjon · 07:57:13
Åpen1,76
Høy1,76
Lav1,76
Close1,81
1 uke
+15,60 %
1 måned
+17,19 %
Hittil i år
+6,20 %
1 år
+26,00 %
3 år
+423,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.