KINGSGATE
1,18 AUD

AU000000KCN1 · Indikasjon · 25.09.2023 21:58:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,28 %
1 måned
-5,61 %
Hittil i år
-30,40 %
1 år
-24,51 %
3 år
+29,76 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.