QUANMAX
17,96 EUR

AT0000A0E9W5 · Indikasjon · 24.03.2023 21:59:58
1 uke
+2,08 %
1 måned
-4,01 %
Hittil i år
+14,80 %
1 år
+8,36 %
3 år
+9,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.