ATX
3.140,03

AT0000999982 · Indikasjon · 22.09.2023 20:00:00
1 uke
-1,34 %
1 måned
+0,05 %
Hittil i år
-0,62 %
1 år
+10,83 %
3 år
+47,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.