ATX
3.106,81 -0,31 %

AT0000999982 · Indikasjon · 19:58:56
Åpen3.123,00
Høy3.134,00
Lav3.100,07
Close3.116,46
1 uke
-3,27 %
1 måned
+0,25 %
Hittil i år
-1,67 %
1 år
+14,55 %
3 år
+49,15 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.