ATX
3.318,10

AT0000999982 · Indikasjon · 01.12.2023 22:05:04
1 uke
+1,98 %
1 måned
+7,96 %
Hittil i år
+5,01 %
1 år
+3,28 %
3 år
+27,35 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.