MAYR MELNHOF |
109,20 EUR +0,55 %

AT0000938204 · Indikasjon · 12:46:02
Åpen108,60
Høy111,40
Lav54,40
Close108,60
1 uke
-0,73 %
1 måned
-0,91 %
Hittil i år
-13,74 %
1 år
-18,39 %
3 år
-38,86 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.