UNIQA VESICHERUNGEN
7,73 EUR

AT0000821103 · Indikasjon · 30.03.2023 21:59:13
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,32 %
1 måned
-4,16 %
Hittil i år
+9,57 %
1 år
+6,55 %
3 år
+0,72 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.