UNIQA VERSICHERUNG |
7,96 EUR

AT0000821103 · Indikasjon · 17.07.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,24 %
1 måned
+4,05 %
Hittil i år
+6,70 %
1 år
+8,30 %
3 år
+7,13 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.