LENZING
36,88 EUR

AT0000644505 · Indikasjon · 04.10.2023 21:51:12
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,14 %
1 måned
-15,23 %
Hittil i år
-36,86 %
1 år
-35,31 %
3 år
-23,81 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.