LENZING
65,20 EUR +4,49 %

AT0000644505 · Indikasjon · 12:27:57
Åpen62,90
Høy74,60
Lav31,65
Close62,40
1 uke
-8,88 %
1 måned
-5,99 %
Hittil i år
+11,56 %
1 år
-33,45 %
3 år
+22,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.