LENZING
57,20 EUR -1,55 %

AT0000644505 · Indikasjon · 12:31:22
Åpen58,80
Høy58,85
Lav56,80
Close58,10
1 uke
-0,17 %
1 måned
+5,15 %
Hittil i år
-2,05 %
1 år
-36,16 %
3 år
+20,04 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.