LENZING |
32,98 EUR

AT0000644505 · Indikasjon · 17.07.2024 21:58:50
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,41 %
1 måned
-6,45 %
Hittil i år
-7,24 %
1 år
-25,90 %
3 år
-67,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.