RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
14,19 EUR

AT0000606306 · Indikasjon · 31.03.2023 22:00:00
1 uke
+10,69 %
1 måned
-10,19 %
Hittil i år
-7,98 %
1 år
+9,58 %
3 år
+6,09 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.