RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
12,94 EUR

AT0000606306 · Indikasjon · 22.09.2023 22:00:00
1 uke
-1,07 %
1 måned
+1,01 %
Hittil i år
-16,08 %
1 år
+2,94 %
3 år
-5,62 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.