GBP/USD Unlimited Short | 1,3342 USD

DE000PZ99FW5
Marked åpent
Handelsperiode 08:00:00 - 22:00:00 · Knock-Out 00:00:00 - 24:00:00
Selg 9,48 2.200 Volum
Kjøp 9,50 2.200 Volum
Endring-5,29 %23.03.2023 09:16:52
GBP/USD1,2317 USD +0,83 %Indikasjon · 09:16:37
Åpen9,41
Høy9,59
Lav9,22
Close10,01

VIKTIGE MERKNADER

(*) Tilbyderen (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) gir bud- og salgspriser for verdipapirene under normale markedsforhold. Tilbyder påtar seg imidlertid ingen forpliktelse overfor (potensielle) investorer til å gi permanente bud- og salgspriser for verdipapirene eller opprettholde denne aktiviteten i hele verdipapirets løpetid. Utsteder og tilbyder har en grunnleggende interesse i uhindret handel uten feil eller avbrudd og søker å sikre høyest mulig tilbudskvalitet for sine utstedelser. Til dette formål benytter tilbyderen seg av interne prismodeller. Tilbyderen må likevel forbeholde seg retten til å midlertidig eller permanent suspendere og gjenoppta tilbudet av kjøps- og salgspriser når som helst og uten forvarsel etter eget skjønn. Årsakene til dette kan blant annet være spesifikke markedssituasjoner, for eksempel svært volatile markeder, forstyrrelser i handelen eller i prisfastsettelsen av de underliggende aktiva eller sammenlignbare hendelsene, samt spesielle forhold, som tekniske forstyrrelser, dataoverføringsproblemer mellom markedsaktører eller force majeure. Derfor bør (potensielle) investorer ta i betraktning at de kanskje ikke kan kjøpe eller selge verdipapirene når som helst og til en bestemt pris – spesielt i de nevnte situasjonene.

BNP Paribas S.A. eller dets tilknyttede selskaper påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av informasjonen som vises her, som kan være feil og/eller utdatert. Informasjonen kan endres når som helst (også med tilbakevirkende kraft). Brukere av nettstedet kan derfor ikke stole på nøyaktigheten og bør ikke basere noen transaksjonsbeslutninger på det. Informasjonen i det respektive verdipapirprospektet og de respektive kursnoteringene eller publikasjonene som er gjort i samsvar med disse, skal utelukkende være relevant. Se også "Juridisk merknad", avsnittet "Ingen garanti for riktigheten av prisinformasjon og masterdata".

Det tas forbehold om endringer i referansekildens åpningstider, inkludert endringer i overgangen mellom vinter- og sommertid.

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.