Avtrykk

Name of the company publishing the Website: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Registered with the Trade and Companies Register of Paris under the number 394 895 833

Share capital: € 323,753,355.00

Head office: 1,rue Laffitte, 75009 Paris

Supervisory Authority: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Tax register number: FR30394895833

LEI Code: 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48

Legal Representative and Director of Publication: Monsieur Jacques Vigner

Hosting of the Website: adesso SE, Adessoplatz 1, 44269 Dortmund (www.adesso.de)

Klagebehandling

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking har etablert retningslinjer for behandling av klager og for rask behandling av eventuelle klager fra kunden.

Hvis du er misfornøyd med en tjeneste som er ytt til deg, ber vi deg først ta dette opp med en kontaktperson eller relasjonsansvarlig som er kjent for deg, hvis det er relevant. I tilfelle du ikke er fornøyd med hvordan din klage håndteres av den respektive kontakten, vennligst kontakt oss ved å skrive til følgende adresse:

BNP Paribas Arbitrage SNC
1 Rue Laffitte
Paris, 75009 Frankrike

For mer informasjon om BNP Paribas Corporate & Institutional Bankings klagebehandling, vennligst besøk vår CIB-nettside på: http://cib.bnpparibas.com/MIFID.

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.