BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

(*) De aanbieder (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) verstrekt bied- en laatkoersen voor de effecten onder normale marktvoorwaarden. De aanbieder is echter niet verplicht jegens (potentiële) beleggers om permanente bied- en laatkoersen voor de effecten te verstrekken of deze activiteit gedurende de gehele looptijd van het effect te handhaven. De uitgevende instelling en de aanbieder hebben een fundamenteel belang bij een onbelemmerde handel zonder storingen of onderbrekingen en streven naar een zo hoog mogelijke noteringskwaliteit voor hun emissies. Daartoe maakt de aanbieder gebruik van interne prijsbepalingsmodellen. Niettemin moet de aanbieder zich het recht voorbehouden de notering van bied- en laatkoersen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen oordeel tijdelijk of definitief op te schorten en te hervatten. De redenen hiervoor kunnen, onder meer, zijn: specifieke marktsituaties, zoals zeer volatiele markten, verstoringen in de handel of in de koersbepaling van de onderliggende waarde of vergelijkbare gebeurtenissen, als bijzondere omstandigheden, zoals technische storingen, problemen bij de gegevensoverdracht tussen marktdeelnemers of overmacht. Daarom moeten (potentiële) beleggers er rekening mee houden dat zij,met name in de bovengenoemde situaties, de effecten mogelijk niet op elk moment en tegen een bepaalde prijs kunnen kopen of verkopen.

BNP Paribas S.A. of aan haar gelieerde entiteiten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de hierin weergegeven informatie, die onjuist en/of verouderd kan zijn. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd (ook met terugwerkende kracht). Gebruikers van de website kunnen daarom niet vertrouwen op de nauwkeurigheid ervan en dienen er geen transactiebeslissingen op baseren. Alleen de informatie in het respectieve effectenprospectus en de respectieve koersnoteringen of publicaties in overeenstemming daarmee zijn relevant. Zie ook "Wettelijke mededeling", paragraaf "Geen garantie voor de juistheid van koersinformatie en mastergegevens".

Onder voorbehoud van wijzigingen in de handelstijden van de referentiebron, met inbegrip van wijzigingen in de overgang tussen winter- en zomertijd.

De weergegeven indicaties zijn geen officiële prijzen die door de beheerders van de indexen worden verstrekt, maar prijzen die op basis van eigen modellen zijn berekend door BNP Paribas of door haar aangestelde dienstverleners.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.