TE CONNECTIVITY
118,16 USD

CH0102993182 · +15 Min
1 savaite
+1,19 %
1 menuo
+2,42 %
Nuo metu pradžios
+22,45 %
1 metai
+23,74 %
3 metai
+24,30 %

Rodomos ne oficialios kainos, kurias pateikia indeksų operatoriai, bet kainos apskaičiuotos pagal BNP Paribas nuosavus arba paskirtų paslaugų teikėjų modelius.