ACERINOX Unlimited Long | 7,8826 EUR

DE000BB0A510
Rinka uždaryta
Prekybos laikas 08:00:10 - 22:00:00 · Vertes praradimas 09:00:00 - 17:30:00 (plus closing auction)
Parduoti   - Kiekis
Pirkti   - Kiekis
Pakeisti- 
ACERINOX9,97 EUR Indikacija · 07.06.2023 21:59:58
Atidarymas-
Aukštas-
Žemas-
Uždarymas-

SVARBŪS ĮSPĖJIMAI

(*) siūlytojas (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) pateikia vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainas įprastomis rinkos sąlygomis. Tačiau siūlytojas neprisiima jokio įsipareigojimo investuotojams (potencialiems) teikti nuolatines vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainas arba vykdyti šią veiklą visą vertybinių popierių galiojimo laikotarpį. Emitentas ir siūlytojas iš esmės suinteresuoti netrukdomai, be sutrikimų ar pertrūkių prekiauti bei siekia užtikrinti kuo geresnę emisijų kotiravimo kokybę. Šiuo tikslu siūlytojas naudojasi vidiniais kainodaros modeliais. Nepaisant to, siūlytojas pasilieka teisę savo nuožiūra laikinai arba visam laikui sustabdyti ir atnaujinti pirkimo ir pardavimo kainų skelbimą bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. To priežastys, be kita ko, gali būti specifinės rinkos situacijos, pavyzdžiui, labai svyruojančios rinkos, prekybos ar bazinės finansinės priemonės kainos nustatymo sutrikimai arba panašūs įvykiai, taip pat ypatingos aplinkybės, pavyzdžiui, techniniai trikdžiai, duomenų perdavimo tarp rinkos dalyvių problemos arba force majeure. Todėl investuotojai (potencialūs) turėtų atsižvelgti į tai, kad jiems gali nepavykti įsigyti arba parduoti vertybinių popierių bet kuriuo metu ir už konkrečią kainą - ypač pirmiau minėtose situacijose.

BNP Paribas S.A. ar jos filialai neprisiima jokios atsakomybės už čia pateikiamos informacijos, kuri gali būti neteisinga ir (arba) pasenusi, tikslumą. Informacija gali būti bet kada pakeista (taip pat ir atgaline data). Todėl svetainės naudotojai negali pasikliauti jos tikslumu ir neturėtų ja grįsti jokių sprendimų dėl sandorių. Svarbi yra tik atitinkamuose vertybinių popierių prospektuose pateikta informacija ir atitinkamos kainų kotiruotės arba pagal jas paskelbtos publikacijos. Taip pat žr. skyrių "Teisinis pranešimas", skirsnį "Kainų informacijos ir pagrindinių duomenų teisingumas negarantuojamas".

Priklausomai nuo referencinio šaltinio prekybos valandų pasikeitimo, įskaitant perėjimo iš žiemos į vasaros laiką pokyčius.

Rodomos ne oficialios kainos, kurias pateikia indeksų operatoriai, bet kainos apskaičiuotos pagal BNP Paribas nuosavus arba paskirtų paslaugų teikėjų modelius.