Εκτύπωση

Name of the company publishing the Website: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Registered with the Trade and Companies Register of Paris under the number 394 895 833

Share capital: € 323,753,355.00

Head office: 1,rue Laffitte, 75009 Paris

Supervisory Authority: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Tax register number: FR30394895833

LEI Code: 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48

Legal Representative and Director of Publication: Monsieur Jacques Vigner

Hosting of the Website: adesso SE, Adessoplatz 1, 44269 Dortmund (www.adesso.de)

Διαχείριση Παραπόνων

Η BNP Paribas Corporate & Institutional Banking έχει καθιερώσει μια πολιτική για την αντιμετώπιση παραπόνων και για την άμεση διεκπεραίωση τυχόν παραπόνων από τον πελάτη.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε υπηρεσία που σας παρέχεται, σας ζητάμε να το αναφέρετε πρώτα σε έναν υπεύθυνο επικοινωνίας ή έναν υπεύθυνο σχέσεων γνωστό σε εσάς, εάν είναι σχετικό. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο αντιμετώπισης της ανησυχίας σας από την αντίστοιχη επαφή, επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση:

BNP Paribas Arbitrage SNC
1 Rue Laffitte
Paris, 75009 France

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Παραπόνων της BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, επισκεφτείτε τον ιστότοπο CIB μας στη διεύθυνση: http://cib.bnpparibas.com/MIFID.

Οι ενδείξεις που προβάλλονται δεν είναι επίσημες τιμές που παρέχονται από τους χειριστές των δεικτών, αλλά οι τιμές υπολογίζονται βάσει ιδίων μοντέλων από τη BNP Paribas ή παρόχους υπηρεσιών που διορίζονται από αυτήν.