ADVANCED MICRO DEVICES Unlimited Short | 85,8025 USD

DE000BB0A8T3
Markkina auki
Kaupankäyntiajat 08:00:00 - 22:00:00 · Knock-Out 15:30:00 - 22:00:00 (plus closing auction)
Myy   - Volyymi
Osta   - Volyymi
Muutos- 
ADVANCED MICRO DEVICES123,56 USD -1,38 %Merkintä · 11:53:39
Open-
High-
Low-
Päätöskurssi-

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

(*) Tarjoaja (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) tarjoaa arvopapereille osto- ja myyntikurssit normaaleissa markkinaolosuhteissa. Tarjoaja ei kuitenkaan ole (mahdollisia) sijoittajia kohtaan velvollinen tarjoamaan arvopapereille pysyviä osto- ja myyntikursseja tai ylläpitämään tätä toimintaa koko arvopaperin voimassaoloajan. Liikkeeseenlaskijalla ja tarjoajalla on perustavanlaatuinen intressi esteettömään kaupankäyntiin ilman epäonnistumisia tai keskeytyksiä ja he pyrkivät varmistamaan liikkeeseenlaskuilleen parhaan mahdollisen noteerauksen laadun. Tarjoaja käyttää tähän tarkoitukseen sisäisiä hinnoittelumalleja. Tarjoaja kuitenkin pidättää itsellään oikeuden keskeyttää milloin tahansa oman harkintansa mukaan osto- ja myyntikurssien noteerauksen joko väliaikaisesti tai pysyvästi ennakkoilmoituksetta sekä noteerauksen jatkamiseen. Syynä voivat olla mm. erityiset markkinatilanteet, kuten erittäin epävakaat markkinat, kaupankäynnin tai kohde-etuuden hinnanmäärittelyn häiriöt tai vastaavat tapahtumat sekä erityiset olosuhteet, kuten tekniset häiriöt, tiedonsiirto-ongelmat markkinaosapuolten välillä tai ylivoimainen este. Näin ollen (mahdollisten) sijoittajien tulisi ottaa huomioon, etteivät he välttämättä pysty ostamaan tai myymään arvopapereita haluamanaan ajankohtana ja tietyllä hinnalla – etenkään edellä mainituissa tilanteissa.

BNP Paribas S.A. tai sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, ja tiedot voivat olla virheellisiä ja/tai vanhentuneita. Tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa (myös takautuvasti). Sivuston käyttäjien ei siten tule luottaa tietojen oikeellisuuteen eikä tehdä sijoituspäätöksiä tietojen perusteella. Vain kyseisten arvopapereiden esitteiden tai hintanoteerauksien tai niiden mukaisesti tehtyjen tiedotteiden sisältämät tiedot ovat merkityksellisiä. Katso myös kohdat ”Lainmukainen tiedotus” ja ”Ei takuuta hinta- ja ydintietojen oikeellisuudesta”.

Ehdollinen viitelähteen kaupankäyntiaikojen muutoksille, mukaan lukien talvi- ja kesäaikaan siirtymisen välisille muutoksille.

Esitetyt indikaattorit eivät ole indeksien ylläpitäjien antamia virallisia hintoja, vaan BNP Paribasin tai sen valitsemien palveluntarjoajien omien mallien perusteella laskemia hintoja.