EDP RENOVÁVEIS Unlimited Short | 27,9617 EUR

DE000BB0BE46
Markedet er åbent
Handelstider (trading hours) 08:00:00 - 22:00:00 · Knock-Out 09:00:00 - 17:30:00 (plus closing auction)
Sælg   - Volumen
Køb   - Volumen
Ændring- 
EDP RENOVÁVEIS19,03 EUR -0,79 %Angivelse · 13:10:57
Åben-
Høj-
Lav-
Luk-

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

(*) Udbyderen (BNP Paribas Arbitrage S.N.C.) fremsætter bud- og udbudspriser for værdipapirerne under normale markedsbetingelser. Udbyderen påtager sig dog ingen forpligtelse over for (potentielle) investorer til at fremsætte permanente bud- og udbrudspriser for værdipapirerne eller til at vedligeholde denne aktivitet i hele værdipapirets løbetid. Udstederen og udbyderen har en fundamental interesse i uhindret handel uden fejl og afbrydelser, og søger at sikre den højest mulige noteringskvalitet for deres udstedelser. Til dette formål, kan udbyderen gøre brug af interne prismodeller. Alligevel må udbyderen forbeholde sig retten til midlertidigt eller permanent, efter eget skøn at suspendere og fortsætte noteringen af bud- og udbudspriser på ethvert tidspunkt og uden forudgående meddelelse. Grundene til dette kan blandt andet være specifikke markedssituationer, som meget volatile markeder, forstyrrelser i handelen eller i prisfastsættelsen af det underliggende eller sammenlignelige begivenheder, såvel som specielle omstændigheder, som tekniske forstyrrelser, dataoverføringsproblemer blandt markedsdeltagere eller force majeure. Derfor bør (potentielle) investorer tage højde for, at de muligvis ikke har mulighed for at købe eller sælge værdipapirerne på ethvert tidspunkt til en specifik pris, især i de ovenfor nævnte situationer.

BNP Paribas S.A. eller selskaber, der er tilknyttet dem, påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden af informationen vist heri, der kan være ukorrekt og/eller forældet. Informationen kan blive ændret på ethvert tidspunkt (også med tilbagevirkende kraft). Brugere af hjemmesiden kan derfor ikke stole på dets nøjagtighed og bør ikke basere nogle transaktionsbeslutninger på det. Udelukkende relevant er informationen indeholdt i det respektive værdipapirs prospekt og de respektive prisnoteringer eller publikationer i overensstemmelse hermed. Se også "Juridisk meddelelse", afsnit "ingen garanti for rigtigheden af prisinformationen og stamdata".

Referencekildens handelstider kan være genstand for forandringer, herunder ændringer i overgangen mellem vinter- og sommertid.

De viste indikationer er ikke officielle priser fremsat af indeksoperatørerne, men priser beregnet ud fra egne modeller af BNP Paribas eller serviceudbydere udpeget af dem.