TERADATA |
34,81 USD +0,08 %

US88076W1036 · Indikace · 10:06:12
Otevrít34,67
Vysoký (or Maximum like in all time high)34,91
Nízký (or Minimum like in all time low)34,66
Uzavírací cena34,78
1 týden
+5,38 %
1 mesíc
+4,96 %
Od pocátku roku k datu
-20,27 %
1 rok
-38,15 %
3 roky
-21,37 %

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.