H AND R BLOCK
50,13 USD

US0936711052 · Indikace · 27.02.2024 22:00:00
Otevrít-
Vysoký (or Maximum like in all time high)-
Nízký (or Minimum like in all time low)-
Uzavírací cena-
1 týden
+8,77 %
1 mesíc
+4,87 %
Od pocátku roku k datu
+2,54 %
1 rok
+34,92 %
3 roky
+167,83 %

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.