H AND R BLOCK
43,12 USD

US0936711052 · Indikace · 29.09.2023 22:00:01
1 týden
+2,48 %
1 mesíc
+8,01 %
Od pocátku roku k datu
+17,91 %
1 rok
-0,72 %
3 roky
+166,27 %

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.