STMICROELECTRONICS |
38,69 EUR +0,91 %

NL0000226223 · Indikace · 20:29:02
Otevrít38.35
Vysoký (or Maximum like in all time high)38.90
Nízký (or Minimum like in all time low)38.12
Uzavírací cena38.34
1 týden
+2,49 %
1 mesíc
+5,50 %
Od pocátku roku k datu
-14,89 %
1 rok
-6,86 %
3 roky
+31,08 %

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.