THEAM Quant Equity Europe Guru (Shareclass A)
- EUR

FR0010730077 · +15 min

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.