TE CONNECTIVITY
118,16 USD

CH0102993182 · +15 min
1 týden
+1,19 %
1 mesíc
+2,42 %
Od pocátku roku k datu
+22,45 %
1 rok
+23,74 %
3 roky
+24,30 %

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.