SWISSCOM |
526,25 CHF

CH0008742519 · +15 min
1 týden
+2,38 %
1 mesíc
+6,83 %
Od pocátku roku k datu
+2,64 %
1 rok
-4,35 %
3 roky
-2,91 %

Zobrazené údaje nejsou oficiální ceny stanovené provozovateli indexů, ale ceny vypočtené na základě vlastních modelů BNP Paribas nebo jí pověřenými poskytovateli služeb.